Innovation och forskning

    Unika historiska Kalmar län har avsatta medel för innovation och forskning. Genom att använda ny teknik kan vi skapa nya sätt att möta och uppleva kulturarvet.

    Tiden med corona har fått många att inse att vi behöver förändra vårt sätt att leva, resa och uppleva. Vilka effekter som pandemin kommer att få på lång sikt vet vi inte men det mesta talar för att det kommer att innebära bestående förändringar. Genom att uppmuntra innovativa lösningar inom projektet kan vi hitta nya sätt att uppleva kulturarvet.

    Vi har också aktiviteter som bygger på att ta fram ny kunskap om hur vi använder kulturarvet och hur vi kan utveckla det. Genom att definiera tydliga områden där vi vill veta mer kan vi beställa avgränsade forskningsuppdrag som ger oss svar på detta. Vilka frågor som kommer att bli aktuella får visa sig under projektets gång.