Sandby slot

Ved en arkæologisk undersøgelse på Sandby slot på det sydøstlige Öland i 2010 blev der fundet en lang række spektakulære fund, blandt andet smykkehuder indeholdende eksklusive kostumespænder og glasperler med oprindelse i det romerske middelhavsområde. Kalmar Amtsmuseum gennem Museumsarkæologi Sydøst blev herefter inddraget til at foretage yderligere undersøgelser for at kortlægge den kontekst, hvori fundene blev fundet. I forbindelse med disse mindre undersøgelser, hvor der også blev foretaget en georadarundersøgelse af fil.dr. Andreas Viberg, kunne oplyses, at der fandt en massakre sted på slottet, hvorefter de afdøde er blevet efterladt sammen med deres ejendele, hvor de faldt. Det har givet et unikt øjebliksbillede af både den voldsomme begivenhed og hvordan hverdagen så ud på slottet i slutningen af 400-tallet.

Migrationstid (350-600 evt.)

Perioden, som Sandby Slot hører til, kaldes folkevandringstiden og er kendetegnet ved, at mange forskellige stammer færdes på tværs af det europæiske kontinent. Det var en turbulent tid, både i Skandinavien og i Europa. Romerrigets faldende magt og endelige fald 476 muligvis Hunnernes invasion, krige og alliancer inden for Barbaricum (altså de områder, der lå uden for Romerrigets grænser); alt dette ramte Skandinavien og afspejles i fundene fra Sandby slot.

Sandby slot som forskningsprojekt

Siden 2011 har Kalmar Amtsmuseum gennemført et forskningsprojekt omkring Sandby Slot gennem Museumsarkæologi Sydøst. Begivenhederne på slottet har skabt et meget usædvanligt kildemateriale, der giver et unikt indblik i enkeltpersoners liv og død samt menneskers sociale organisation og materielle kultur i folkevandringstiden. Det, der skete på slottet, rører og vækker mange tanker, fra afsky til nysgerrighed, om hvordan og hvorfor massakren fandt sted. Forskningen omkring Sandby slot kan ikke kun hjælpe os til at forstå folkevandringstiden og dens mennesker bedre, men også give os redskaber til at diskutere vanskelige spørgsmål i vores egen tid.

For at kunne fortsætte forskningen omkring Sandby slot kræves ekstern finansiering. Vi søger løbende forskningsmidler fra forskellige fonde og søger løbende nye samarbejdsmuligheder omkring forskning og udvikling af projektet.

Skoleprogram om Sandby slot

I undervisningsprogrammet "Sandby slot - det var dig, der startede" bruger museets pædagoger udstillingen og om begivenhederne i Sandby slot til at reflektere over vores egen tid. Kunne noget lignende ske i dag? Hvorfor er der et skænderi? Hvem bliver du, når en konflikt opstår? Vi arbejder med konflikthåndtering, tilpasset aldersgruppen, og diskuterer ligheder, forskelle, tolerance og venskab.