Båtsmanstorpet Mönsterås-Timmernabben

Da Trafikverket i foråret 2018 skulle anlægge en ny gang- og cykelsti mellem Mönsterås og Timmernabben, foretog Museum Arkæologi Sydøst en arkæologisk undersøgelse af resterne af bådsmandstolpet Långnäs 93. I forbindelse med rapportarbejdet lavede vi også en omfattende arkivundersøgelse, som viste, at Långnäs blev bådsmandshytte allerede i 1689 og var i brug indtil 1905, hvor beboelsesbygningen blev nedtaget og flyttet til et nyt sted. I alt 19 bådsmænd boede med deres familier på Långnäs. En af disse var Johan Gustaf Nilsson Forss (bådsmand 1872–1899), der blandt andet foretog en to-årig verdensrejse med skibet Vanadis. Selvom stedet blev grundigt renset, da torpet blev flyttet, stødte vi på en række fund, blandt andet brudstykker af fint dekoreret og importeret keramik og porcelæn.

I forbindelse med undersøgelsen udgav vi en lille populærvidenskabelig publikation. Du kan downloade dette her.

Beliggenhed: Timmernabben, Mönsterås kommune, Kalmar amt

Ansvarlig arkæolog: Nicholas Nilsson

Udvikler: det svenske trafikstyrelse

År: 2018