Krusenstiernska arkiv

Krusenstierna Familiearkiv blev doneret til Kalmar Amtsmuseum i 1982 af Philip Herman von Krusenstiernas børn og børnebørn. Selve overdragelsen fandt sted i 1991. Philip Herman von Krusenstiernska (1875-1938) var en stor i faget og en ivrig samler. Hans bedstefar Carl Mauritz von Krusenstiernska slog sig ned i Kalmar og hans moster, Hermina von Krusenstiernska, boede på Krusenstiernska gården i Kalmar.

I en moden alder blev slægtsforskning og slægtshistorie Philips' hovedinteresse og han samlede blandt andet personlige dokumenter, breve, fotografier og bøger fra familien Krusenstierna, som blev slået til ridder i 1649 og distribueret til flere lande. Resultatet er et familiearkiv, der rummer enestående materiale af kulturhistorisk interesse, for eksempel om personer som den russiske verdenssømand Adam Johan, admiralen og premierminister Henning Wilhelm Mauritz, obersten og ostindiefareren Mauritz Salomon og forfatteren Agnes. Samtidig vidner sporene af familiens mange livshistorier om skiftende levevilkår og skikke gennem næsten 4 århundreder. Arkivet forsynes stadig med materiale fra senere generationer.

På forespørgsel kan der arrangeres besøg for forskere. Familiemedlemmer er primært velkomne til den årlige arkivdag, som familieforeningen arrangerer.

Spørgsmål om familien og arkivets indhold kan sendes til familieforeningens formand Otto von Krusenstierna på e-mailadressen styrelsen@krusenstierna.se