Arkæologisk og marin arkæologisk bevaring

Kalmar Amtsmuseum udfører opgaver inden for alle materialekategorier inden for arkæologisk og marinarkæologisk bevaring. Udover at forsinke nedbrydningsprocesser og stabilisere genstandene, arbejder konservatorerne på at fremstille originale overflader og gøre genstandene læsbare og tilgængelige for udstilling og forskning. Vi har en stor kapacitet til at bortskaffe vandgennemblødt organisk materiale. Behandlingen af dette materiale udføres ofte ved frysetørring under vakuum. Kalmar Länsmuseum har en af de største faciliteter til frysetørringskonservering i Sverige, og vores vakuum frysetørrer er over 5 meter lang.

Vi arbejder også med metalgenstande samt glas og keramik. Metalgenstande fremstilles på en passende måde, for eksempel mikroblæsning eller i hånden i mikroskop, og stabiliseres med velafprøvede metoder. I vores konserveringslaboratorium har vi også adgang til vakuumimprægnering og røntgen.

Genstande fundet i jord eller vand er blevet bevaret takket være særlige fysiske, kemiske og biologiske forhold i miljøet. Når fundene tages op af jorden eller vandet, ændres disse, lys og ilt tilføres og ofte begynder en hurtig nedbrydning. Derfor er bevaring en vigtig del af arkæologisk aktivitet.