svensk kirke

Vi kan hjælpe dig med at passe på dit værdifulde varelager! 

Konservering betyder at bevare genstande. Men den svenske kirkes genstande skal ikke kun bevares. I mange tilfælde skal de også bruges. Bevaringsafdelingen på Kalmar Amts Museum har mange års erfaring med at arbejde med kirkeinventarer og stræber efter gode samarbejder, hvor vores arbejde og vores viden vil understøtte din virksomhed. Eller: Med vores arbejde og vores viden vil vi gerne være en støtte for dig og dine virksomheder. 

Vi tilbyder:

 • Konservering og restaurering af kirkens inventar. Tekstil, maling og i nogle tilfælde træ og metal
 • Udbedring af genstande angrebet af skimmelsvamp eller skadedyr
 • Opgørelser, handlingsprogrammer og omkostningsoverslag
 • Grundlag for pleje- og vedligeholdelsesplaner
 • Rådgivning og foredrag
 • Antikvarisk involvering ved fx anskaffelse af lager eller montrer

Vi kender godt til den administration, der findes omkring kirkelige inventarer i form af tilladelser og ansøgninger om Kirkens oldsagserstatning, og hjælper dig gerne med de spørgsmål, du måtte have til det.

Tilladelse og kirkelig oldsagsgodtgørelse (KAE)

De kulturhistorisk værdifulde inventar er beskyttet af kulturmiljøloven. Det betyder, at de skal opbevares og passes godt på, optages på inventarlisten og at de ikke må ændres eller flyttes uden Amtsstyrelsens godkendelse.

Når en af dine varer skal opbevares, kontakter du os først. Vi besigtiger genstanden og udarbejder et handlingsprogram og et omkostningsoverslag. Handlingsprogrammet indeholder alle de oplysninger, som Amtsstyrelsen skal bruge for at kunne træffe beslutninger. Vi kan skrive omkostningsoverslaget, så det er gyldigt til udførelse hurtigst muligt, men vi kan også lave et omkostningsoverslag, som du bruger til at søge om Kirke Oldsagserstatning (KAE). KAE er et statstilskud, der søges via stiftet i efteråret. Det tager ret lang tid at få et svar. Efter positiv anmeldelse har du så to år til at bruge bevillingen. Derfor beregner vi omkostningerne ved KAE-ansøgningen til fuldbyrdelse et par, tre år ud i fremtiden.

Du sender indsatsprogrammet til din Amtsstyrelse sammen med skemaet (udfyldt) til ansøgning om tilladelse efter Kulturmiljøloven kap. 4 Kirkelige Kulturminder.

Du søger KAE ved dit stift.

Efter fredning udarbejder vi en rapport med de oplysninger, som stiftet og Amtsstyrelsen kræver.

Processen kort fortalt   

 1. Behovet for bevaring er opdaget
 2. En konservator kontaktes
 3. Konservatoren udarbejder handlingsprogrammer og omkostningsoverslag
 4. Kirken ansøger om tilladelse
 5. Kirken søger KAE
 6. Besked afventes
 7. Kirken kontakter konservatoren for at bestille henrettelse
 8. Konservatoren udfører arbejdet og udarbejder en rapport
 9. Indberetningen sendes til Stiftet til rekvirering af KAE og til Amtsstyrelsen

Du kan læse mere om KAE på Svenska Kyrkans hjemmeside og dit stiftsantikvarie kan også være behjælpelig.

Rigsantikvaren udleverer et dokument kaldet Håndbog i bestilling og udførelse af fredning af kirkelige kulturminder. Det kan downloades gratis fra deres hjemmeside.

Tekstiler og metaller i hellig tjeneste

Kalmar amtsmuseums konservatorer har deltaget i to store opgørelser af kirkeinventar i Växjö stift - en af tekstiler og en af metalgenstande. Opgørelserne har blandt andet resulteret i to bøger. De to bøger, der er udgivet af Växjö stift, er antologier og gennem deres forskellige artikler fremhæver de genstandenes symbolik, æstetik, teknologi og historie. Amtsmuseets konservatorer bidrager med flere artikler.

Tekstiler i hellig tjeneste (arken.se, nyt vindue)

Metaller i hellig tjeneste (arken.se, nyt vindue