Bygningsvedligeholdelse og fysisk planlægning

Både enkelthuse og hele miljøer er vores arbejdsområde - alt fra 1970'er-villaer til 1700-tals palæer, by- og landmiljøer, almindelige bygninger og usædvanlige bolig- og industriområder, kirker og parkmiljøer, slotte og udhuse.

Kalmar Amtsmuseums bygningsantikvarer har særlig viden om ældre huse, bygninger og miljøer og er specialister i kulturelle værdier. Vi muliggør, at kulturelle værdier udvikles, bruges og bevares, når byer og samfund ændrer sig, når ældre områder skal bruges på nye måder, og når enkelte bygninger skal ændres eller restaureres. Med vores kollektive kompetence og med kulturelle værdier som ressource bidrager vi til et bæredygtigt samfund og til velindrettede bomiljøer, der giver os mennesker trivsel, oplevelser og tryghed.

Vi er aktive i det sydøstlige Sverige, men udfører også nogle opgaver i Kronoberg og Blekinge amter. Privatpersoner, større ejendomsejere (private og offentlige), kommuner, myndigheder, foreninger og kirkelige pastorater er vores vigtigste samarbejdspartnere og kunder.

Eksempler på hvad vi laver:

 • kommunale kulturmiljøprogrammer, høringsinstans for kommunale overordnede planer, detailplaner mm.
 • kulturhistorisk viden og planlægningsdata, fx kulturhistoriske undersøgelser
 • antikvarisk deltagelse (kulturmiljøloven)
 • inspektioner, konsultationer
 • dokumentation, forslag til tiltag, fx farveskemaer, designs
 • ekspert i kulturværdier i forbindelse med byggetilladelsessager (Plan- og byggeloven)
 • opbygning af inventar for kommuner og større ejendomsejere
 • konsekvensvurderinger, udholdenheds- og følsomhedsvurderinger, national interessepåvirkning
 • plejeprogrammer og pleje- og vedligeholdelsesplaner for eksempelvis arkitektoniske monumenter, kirker og kirkegårde
 • byggeplejemesser, film, podcasts
 • byvandringer, foredrag, træninger

Vores arbejdsområde er bredt, men vi sætter altid kulturelle værdier i fokus sammen med de mennesker, vi møder! Velkommen til at kontakte os, så hjælper vi med dit spørgsmål!