Antikvarisk deltagelse

Alle kirker og kirkegårde tilhørende den svenske kirke bygget før 1940 er fredet i henhold til kulturmiljøloven. Denne lov bruges også til at beskytte visse andre bygninger, såkaldte arkitektoniske monumenter. I Kalmar Amt er der omkring 135 bygninger, bebyggede miljøer, parker osv. Når et sådant fredet miljø skal ændres, kræves der en særlig tilladelsesafgørelse fra amtsstyrelsen, som kan stille vilkår om, hvordan foranstaltningerne skal ske. udført. Det samme gælder, når amtsstyrelsen træffer afgørelser om såkaldte bygningsvedligeholdelsestilskud til forskellige kulturhistorisk værdifulde miljøer eller bygninger rundt omkring i amtet.

For at tiltagene kan gennemføres i overensstemmelse med Amtsstyrelsens afgørelse, med et antikvarisk perspektiv og traditionelle metoder og materialer "der medfører mindst mulig skade" på bygningen eller det byggede miljø, skal arbejdet følges af antikvarisk ekspertise, dvs. den antikvariske deltager. Denne skal være ejendommens ejer og håndværkere behjælpelig med gode råd, følge og dokumentere arbejdet og indberette gennemførte tiltag i en rapport.