Kvarnholmens fæstningsværk

Selv massive stenvægge kræver vedligeholdelse. Amtsmuseet deltager på vegne af Kalmar kommune i den løbende istandsættelse af Kvarnholmens befæstning.

Den murede befæstning, der stadig omgiver en stor del af Kvarnholmen, er opført i anden halvdel af 1600-tallet, i forbindelse med at Kalmar by blev flyttet dertil fra området vest for slottet. Efter at fæstningsværkerne i slutningen af 1700-tallet blev forældede og mistede deres oprindelige forsvarsfunktion, forfaldt murene indtil 1930'erne. Derefter blev der udført omfattende renoverings- og genopbygningsarbejder. Alle vægge blev sat sammen igen. Desværre blev der brugt en hård cementmørtel i stedet for den type kalkmørtel, som stenene blev tilmuret med fra begyndelsen.

I de seneste årtier er de negative effekter af materialevalget i 1930'erne blevet mere og mere tydelige. Hvor vand trænger ind bag de overfladiske fuger, visner den resterende indre kalkmølle, der stadig holder væggene sammen til sand. Mange steder, hvor fugerne endelig er faldet af, har græs og buske kunne slå rod. På sigt kan processen føre til et større løb. For at undgå at det sker, bliver alle gamle cementmøller fra 1930'erne nu erstattet af kalkmøller. Efter indkøbet har Kalmar kommune tegnet en flerårig rammeaftale med NCC, som har murere med erfaring fra samme type arbejde på blandt andet Kalmar Slot. Arbejdet begyndte i Västerport i efteråret 2017. Renoveringen er delfinansieret af Amtsstyrelsen i Kalmar Amt.

År: 2017

Beliggenhed: Kalmar

Klient: Kalmar kommune

Ansvarlig byggeantikvitetshandler: Jan Westergren

Gensammenføjning af Västerports murværk.
"Kort Underdånigh Relation Oppå dhet Arbete som i År 1691 henrettes her widh Callmar [...]". Krigsarkivet.
"Tårnet med de vedhæftede Cavalliers over Wäster-Porth i Calmar", ca. 1740. Krigsarkivet.
Foto fra Sjöporten (Kavalieren) i begyndelsen af det 20. århundrede, da der blev bygget vandrestier på brystningen af de resterende befæstninger.