Karl XI's monogram

Byporten Kavaljeren er en del af Kalmar bys befæstning og stod færdig i 1690'erne.

Portalen mod syd er udført i finslebet kalksten. Den centralt placerede tavle med Karl XI's navn og monogram viser årstallet 1697 og er hugget i sandsten.

Portalens kam og stentavlen med Carl XI's navneskifer blev bevaret i 1991–1992.

I forbindelse med restaureringen af porten i 2018 fandt antikvariske deltagere en tegning på facaden af Kavaljersporten. Kalkrester på de udragende sidedele af portalen tyder på, at disse dele oprindeligt er pudset. Det er disse dele, der er farvet pink på tegningen.

Tegningen til den omhyggeligt udformede facade mod syd antages at være tegnet af fæstningsingeniøren Daniel Schmidt. I Manne Hofréns bog "Kalmar-Karolinska borgarhus i sten" understreger Hofrén i et notat, at der ikke er dokumentation for, at Schmidt virkelig har tegnet facaden og mener, at det også kunne have været Tessin dy eller Dahlberg.

Facadetegningen var tidligere arkiveret i Värnanäs, men er nu på Kalmar stift og gymnasiebiblioteket.

I forbindelse med det igangværende arbejde ved Kavalerilegene, vinteren 2018–2019, tog Kalmar Amtsmuseum 3D-billeder af monogrammet, for at kunne sende digitalt til en konservator.

Mission: Produktion af 3D-model

År: 2018

Beliggenhed: Kalmar, Kalmar kommune

Klient: Kalmar kommune

Ansvarlig byggeantikvitetshandler: Jan Westergren

Link: Se monogrammet som en 3D-model (sketchfab.com, nyt vindue)