Indgangsbygningen til Karlshamns Rådhus

Karlshamns Rådhusindgangsbygning er udpeget i Karlshamns Bevarings- og Udviklingsplan. Huset har særlig høj kulturhistorisk værdi (blå markering). Ambitionerne for pleje og vedligeholdelse skal være meget høje. Ejendommen må ikke manipuleres. Der skal anvendes tidstypiske materialer til tagdækning. Den periodetypiske udformning af skorstenene skal bevares.

I 1925 organiserede byen Karlshamn en arkitektkonkurrence for at komme med et forslag til en ny bygning på "Brända-grunden", hvor Lethska-ejendommen tidligere lå. Arkitekten Gunnar Asplund blev ansat som ekspert. Frans Evers forslag "Stjernen" vandt konkurrencen. Ernst W Svensson blev ansat som bygherre. Indgangsbygningen er opført i 1927-28 som koncert- og foredragssal med beboelseslejlighed på anden sal. Arkitekten Frans Evers, født 1882 med kontor i Malmø, tegnede flere bygninger i tydelig nordisk klassicisme, også kaldet tyvereklassicisme. Han tegnede bl.a. Kunsthallen i Karlskrona og politihuset i Malmø. Indgangsbygningen har en velbevaret karakter, typisk for arkitekten.

Mission: Antikvarisk deltagelse

År: 2015

Beliggenhed: Karlshamn, Karlshamns kommune

Ansvarlig byggeantikvitetshandler: Ulrika Haraldsson

Klient: Karlshamn Kommune, Ejendomsenheden

Rapport: Antikvar deltagelse i omtag af indgangsbygningen til Karlshamn rådhus (pdf)