Olssonska gården i Torsås

Kalmar amtsmuseums arkitektoniske oldsager hjalp i 2017-2020 Torsås kommune med at udføre en række vedligeholdelses- og ombygningsarbejder inden for Olssonska gården. Hele Olsson-gården med have og syv bygninger har været fredet som et bygningsmonument siden 2004. Arbejderne er udført efter en prioriteringsliste, som amtsmuseet har udarbejdet sammen med ATRIO arkitekter. Projektet er delvist finansieret gennem støtte fra amtsstyrelsens udviklingsenhed, inden for landdistriktsprogrammet 2014–2020.

Det overordnede mål har været at fortsætte med at udvikle Olssonska gården som et kulturcenter. En af de vigtigste tiltag har været at gøre anden sal i hovedbygningen tilgængelig for besøgende gennem forbedret brandsikring. Arbejdet på gården er beskrevet i vedlagte rapporter. I 2020 blev der gennemført en større eftersyn af bygningernes el-installationer.

Mission: Projektledelse for ejendomsdrift under restaurering og ombygning

År: 2017-2020

Beliggenhed: Torsås, Torsås kommune

Klient: Torsås kommune

Ansvarlig byggeantikvitetshandler: Jan Westergren

Rapporter: