Bygningshistorisk undersøgelse for kvartererne Banken, Lejonet og dele af Hushållet i centrum af Västervik

Vi har gennemført en bygningshistorisk undersøgelse for Banken, Lejonet og dele af Hushållet-blokkene som forberedelse til en ny detaljeplan i centrum af Västervik. Pladsens placering som knudepunkt ved Stora torget har været vigtig og haft høj status i byen. Bygningerne omkring Stora torget er præget af monumentale bygninger fra århundredeskiftet som bankpaladser og stormagasiner. Blokkene i byrummet repræsenterer og udtrykker byens historiske identitet som handelsby og den store udvikling, der fandt sted omkring forrige århundredeskifte.

Undersøgelsen er lavet i forbindelse med en ny detaljeplan for området og er udarbejdet af Västervik kommune. Fokus er på kulturhistorisk karakterbeskrivelse, særligt væsentlige og værdifulde karaktertræk, strukturer og genstande. Rapporten omfatter også antikvariske anbefalinger og konsekvenser af ændringer for kulturmiljøet.

Mission: Bygningshistorisk undersøgelse forud for udviklingen af en ny detaljeplan i centrum af Västervik

År: 2017

Beliggenhed: Västervik, Västervik kommune

Ansvarlig byggeantikvitetshandler: Ellen Rønsten

Klient: Samfundsudviklingsenhed, Västervik kommune

Rapport: Bygningshistorisk undersøgelse forud for udviklingen af en ny detaljeplan i centrum af Västervik (pdf)