Västerviks havneområde ved Skeppsholmen og Barlastudden

Den kulturhistoriske undersøgelse er udarbejdet for at klarlægge, hvilke dele af havnens bygninger, der bør fredes, hvilken karakter forskellige dele af havnen har, og hvordan karakteren kan beskyttes, og hvordan bebyggelsen i kvartererne Riddarhuset og Långholmen vil blive påvirket eventuel opførelse af en messehal. Undersøgelsen dækker området fra Skeppsbron i nord til Barlastudden i syd. Området har været beboet siden middelalderen og frem til i dag. 

Mission: Kulturhistorisk undersøgelse

År: 2009

Beliggenhed: Västervik, Västervik kommune

Ansvarlig: Lotta Lamke

Klient: Västervik kommune

Rapport: Bygningshistorisk undersøgelse af et havneområde i byen Västervik (pdf)