Vores mission

Kalmar Amtsmuseums mission er den afdeling, der danner grundlaget for fonden: 

Fondens formål er at forvalte fondens samlinger, bygninger og grundarealer og i forsvarligt omfang at holde dem tilgængelige for offentligheden. Fonden skal hovedsageligt inden for Kalmar Amt varetage og fremme kulturarvsbevaring og museumsvirksomhed samt anden dermed forenelig virksomhed samt være hovedforstander for landsantikvaren i amtet.

Fondens formål er ikke at skabe overskud.

De museumsgenstande og arkivalier, der tilføres fonden, skal passes og bevares på en sikker måde til fremtidige tider. Samlingerne skal opbevares i lokaler godkendt af Riksantikvaren. Genstande, der tilhører fondens samlinger, må ikke bortskaffes uden Rigsarvsstyrelsens samtykke. Fondens samlinger kan ikke pantsættes.

Vores vision og driftskoncept

Vores vision og driftskoncept skal gennemsyre og belyse alt, hvad vi gør. 

Vision

Kulturarv i hverdagen – beriger og rører

Forretningsidé

At udvide nutidens perspektiv og berige livsmiljøet

Udviklingsorientering og prioriteringer

Region Kalmar Amt, Kalmar Kommune og Kalmar Amts Hjemmeforening giver erhvervslivet betingelser, der indikerer udviklingsretning og prioriteringer for den kommende mandatperiode. Disse forhold er præget af det regional kulturplan (regionkalmar.se), størrelsen af bevillingerne men også af den nye museumslov. Ud over vedtægterne og kulturplanen er de nationale kulturpolitiske mål og de den regionale udviklingsstrategi (regionkalmar.se) vejledende dokumenter samt de nationale mål for kulturmiljøarbejdet og regionsplanen for Kalmar amt.

Strategiske mål 2019-2022

Kalmar Amtsmuseum har besluttet sig for tre indsatsområder. Hvert orienteringsmål indeholder så forskellige specifikationer, der skal bidrage til, at vi kan arbejde i den retning.

  • En kulturarvsinstitution i tiden
  • Attraktivt amtsmuseum
  • Bedst på stedet - i Kalmar Amt

Kalmar amtsmuseums strategiplan 2019-2022 (pdf)