Jenny Carlsson

Registrator

Informations- og logistikchef for Jenny Nyström salg. Fungerer også med databasen Primus.

0480-45 13 59