Udvikling af websted

Kalmar läns museum erbjuder tjänster inom platsutveckling. Vi vill på det sättet bidra till ökad attraktivitet för till exempel ett enskilt besöksmål, en plats eller ett mindre samhälle.

Genom projektet Unika historiska Kalmar län, har vi i samverkan med projektets tio deltagande kommuner arbetat med platsutveckling i Kalmar län. Platsutvecklingen bygger på en process i flera steg men gemensamt för alla platser är att företagen och föreningarna bestämmer inriktningen av vad som ska utvecklas. Ofta är det olika besöksnäringspaket och upplevelser eller återkommande evenemang som planeras och genomförs i samverkan. Men det kan också vara strukturella behov, till exempel att utveckla samordningsfunktioner för samverkan av platsens föreningsliv. Vi utgår alltid från kulturarvet på platsen och den specifika miljön.

Här nedan följer några exempel på utförda ”platsutvecklingar” i Kalmar län.

I Emmaboda kommun har en satsning gjorts på  Vissefjärda samhälle. Platsutvecklingsprocessen kickstartade med öppningen av utställningen Spot on om Kyrkeby bränneri den 14 maj 2022.

I  Hultsfreds kommun har en särskild satsning gjorts på Virserum. Där arbetade sex lokala arbetsgrupper inom olika ansvarsområden:

  1. Udvikling af koordinationsfunktion for foreninger. Fælles koordinering for administration og pedel er vigtig for foreningerne.
  2. Utveckling av sponsringspaket är ett sätt att kunna finansiera olika insatser och funktioner, till exempel administration, vaktmästeri och städ. 
  3. Udvikling af Kulturbesöksmål Virserum brand med brand platform, fælles markedsføring og grafisk profil.
  4. Udvikling af kursusaktiviteter og opholdsforløb med profilhåndværk og træ.
  5. Udvikling af gæstfrihedspakker med temaet Dacke som tilbagevendende indslag.
  6. Udvikling for at sikre boligmuligheder, sommerhuse og standpladser.

Som ett resultat togs en varumärkesplattform fram för Kulturbesöksmålet Virserum, en kommunikationsplan och en samordningsmodell för platsens föreningsliv.