Tilgængelighedserklæring

Kalmar amtsmuseum står bag denne hjemmeside. Vi ønsker, at så mange som muligt kan bruge hjemmesiden. Dette dokument beskriver, hvordan kalmarlansmuseum.se overholder loven om tilgængelighed til digitale offentlige tjenester, eventuelle kendte tilgængelighedsproblemer, og hvordan du kan rapportere mangler til os, så vi kan rette dem.

Hvor tilgængelig er hjemmesiden?

Vi er opmærksomme på, at dele af hjemmesiden ikke er fuldt tilgængelige. Se afsnittet Utilgængeligt indhold nedenfor for at få flere oplysninger.

Hvad kan du gøre, hvis du ikke kan bruge dele af hjemmesiden?

Hvis du har brug for indhold fra www.kalmarlansmuseum.se, som ikke er tilgængeligt for dig, men som er undtaget fra lovens anvendelsesområde som beskrevet nedenfor, kan du give os besked på telefon eller mail. Svartiden er normalt et par dage.

Telefon: 0480-45 13 00
E-mail: kommunikation@kalmarlansmuseum.se

Rapportér mangler i hjemmesidens tilgængelighed

Vi stræber hele tiden efter at forbedre hjemmesidens tilgængelighed. Hvis du opdager problemer, der ikke er beskrevet på denne side, eller hvis du mener, at vi ikke overholder loven, bedes du give os besked, så vi ved, at problemet eksisterer.

Telefon: 0480-45 13 00
E-mail: kommunikation@kalmarlansmuseum.se

Overvågning

Den Digitale Forvaltningsmyndighed (DIGG) har ansvaret for at føre tilsyn med lov om tilgængelighed til digitale offentlige tjenester. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi håndterer din bemærkning om manglende webtilgængelighed eller din anmodning om at gøre indhold tilgængeligt, kan du anmelde det til Styrelsen for Digital Forvaltning.

Rapporter manglende tilgængelighed til det svenske styrelsen for digital forvaltning (nyt vindue)

Oplysninger om mangler ved hjemmesidens tilgængelighed

Denne hjemmeside er delvist i overensstemmelse med loven om digital public service tilgængelighed på grund af de mangler, der er beskrevet nedenfor.

Videooptagelser

Videooptagelser på www.kalmarlansmuseum.se, der er offentliggjort før (dato), mangler en skriftlig version, det vil sige transskription og tekstscripts, og er derfor ikke tilgængelige for brugere, der ikke kan deltage i videooptagelser.

Visuel tolkning mangler

De videooptagelser, der offentliggøres på smtm.se, mangler visuel tolkning.

Handling: Kalmar amtsmuseum påberåber sig urimeligt byrdefuld justering efter § 12. Læs mere i afsnittet Urimeligt byrdefuld tilpasning.

Diverse

  • Nogle overskrifter mangler korrekt hierarkisk rækkefølge.
  • Flere links, knapper, ikoner og billeder mangler tekstmuligheder.

Urimeligt belastende bolig

Kalmar Amtsmuseum påberåber sig undtagelser for urimeligt byrdefuld tilpasning efter § 12 i lov om tilgængelighed til digital offentlig service for nedenstående indhold.

  • Visuel tolkning af videooptagelser. På grund af begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer har Kalmar amtsmuseum ikke mulighed for visuelt at fortolke de film, der offentliggøres på hjemmesiden og i sociale kanaler.

Så tester vi hjemmesiden

I 2022 lavede Kalmar Amtsmuseum og den indkøbte webudbyder Kreation en selvevaluering af tilgængeligheden af www.kalmarlansmuseum.se. Arbejdet var baseret på de tjeklister, som DIGG har stillet til rådighed på www.webbriktlinjer.se. Herefter blev der lagt en plan for, hvilke tiltag der skal iværksættes, for at www.kalmarlansmuseum.se overholder loven om tilgængelighed til digitale offentlige tjenester. Siden er der skabt nye rutiner, der sikrer, at www.kalmarlansmuseum.se holder en høj tilgængelighed.

Tilgængelighedsvejledningerne er arbejdet ind i det daglige arbejde gennem integration i design- og udviklingsfaserne samt supplerende testrutiner.

Sideløbende med det tekniske udviklingsarbejde arbejder Kalmar amtsmuseum internt for at opretholde en god tilgængelighed af offentliggjort materiale. Det sker ved at uddanne redaktører, gennemgå webindhold og udarbejde handlingsplaner og implementere dem løbende.

Hjemmesiden blev offentliggjort i foråret 2022.

Rapporten blev sidst opdateret den 9. juni 2022.