Arkæodidaktik - hvad er det?

Mød en af Ivonne Dutra Leivas arkæologer, fil. lic. Ph.d.-studerende på Grasca – Lnu, i samtale med vores programleder Pia-Lena Björnlund om missionsarkæologiens rolle i skolens verden. I Ivonnes licentiatafhandling undersøges tre forskellige former for skoleprogrammer, der forekommer inden for missionsarkæologi: Flertrins skoleprogrammer, Forenklede skoleprogrammer og Skoleture. Alle opfylder flere af skolens viden- og færdighedsmål for folkeskolen og mellemtrinnet. Samtidig er der mangler i, hvordan skoleuddannelserne imødekommer andre uddannelsestrins eller skoleformers behov og mål. Resultaterne viser, at et bredt felt som missionsarkæologi har en mangfoldighed af viden, som kan have interesse for skolen. Der er dog behov for nye processer, der muliggør udvikling af samarbejdsformer, der yderligere kan fremme begge aktiviteter. Heri er der gode forudsætninger for at udvikle en arkæodiaktik, der er tilpasset missionsarkæologiens og skolens vilkår som målgruppe, der samler missionsarkæologiens formidlingspotentiale og mål med skolens behov og vidensmål.

Meget fornøjelse!

arkæologi falder til ro