Sådan uddannes respektable frisører

Uddannelse som frisør handler ikke kun om at lære at klippe lige og kamme glat. Det er også nødvendigt at lære at tænke, føle, se ud og opføre sig som en frisør. Men hvordan skulle sådan noget være? Hvor kommer idealerne og standarderne fra? Er de knyttet til køn og klasse, og hvordan formidles disse værdier til frisørstuderende under uddannelsen? Det fortæller Eva Klope, forsker i pædagogik ved Linnaeus University, mere om ud fra sit speciale Respektable frisører - Femininitet og professionel identitet blandt piger på gymnasiets frisøruddannelse. Samtalepartner: Maria Kanje, producent på amtsmuseet. Produktion af Andreas Juhl.

Vill du ta del av Eva Klopes avhandling? Ladda ner den här: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1431278&dswid=-4618

falder til ro Kalmar Amt lnu