Udvikling af websted

I samarbejde med projektets ti deltagende kommuner arbejder projektet med byggepladsudvikling i amtet. Siteudvikling er baseret på en proces i flere trin, men fælles for alle sites er, at virksomhederne og foreningerne bestemmer retningen for, hvad der skal udvikles. Det er ofte forskellige turismepakker og oplevelser eller tilbagevendende arrangementer, der planlægges og gennemføres i samarbejde. Men der kan også være strukturelle behov for for eksempel at udvikle koordineringsfunktioner for samarbejdet om stedets foreningsliv.

Vissefjärda, Emmaboda kommune

I Emmaboda kommune er Vissefjärda stedet, der skal udvikles. Siteudviklingsprocessen startede med åbningen af udstillingen Spot on om Kyrkeby bränneri den 14. maj 2022. Den første workshop afholdes i efteråret 2022.

Virserum, Hultsfred kommune

I Hultsfred kommune er det stedet Virserum, der skal udvikles. Der er dannet seks arbejdsgrupper, der har ansvaret for at udvikle forskellige ting:

  1. Udvikling af koordinationsfunktion for foreninger. Fælles koordinering for administration og pedel er vigtig for foreningerne.
  2. Udvikling af sponsorpakker
    En måde at kunne finansiere forskellige indsatser og funktioner (f.eks. administration, vicevært og rengøring) er at arbejde med sponsorering.
  3. Udvikling af Kulturbesöksmål Virserum brand med brand platform, fælles markedsføring og grafisk profil.
  4. Udvikling af kursusaktiviteter og opholdsforløb med profilhåndværk og træ.
  5. Udvikling af gæstfrihedspakker med temaet Dacke som tilbagevendende indslag.
  6. Udvikling for at sikre boligmuligheder, sommerhuse og standpladser.

I løbet af foråret 2022 er der udviklet en brandingplatform for kulturdestinationen Virserum, en formidlingsplan, en koordinationsmodel for det lokale foreningsliv. I løbet af efteråret 2022 blev der lavet en grafisk profil og logo for brandet. Der blev også søgt midler til udvikling af et opholdsprogram.

Se en film fra Virserum, der fortæller, hvordan det har været at være med i Unika-projektet (youtube.com, nyt vindue)

Berga, Högsby kommune

I Högsby kommune er Berga udvalgt som et sted, der skal udvikles. Her er stedudviklingen fokuseret omkring profilerne jernbane og sundhed og bevægelse. Indtil videre er der produceret et tilbagevendende arrangement "Kunst på sporet" samt et sommerprogram med fokus på sundhed og bevægelse, hvor virksomheder og foreninger har udviklet forskellige oplevelsesprodukter, der nu testes på kunderne i løbet af sommeren.

Rockneby, Kalmar kommune

I Kalmar kommune er det udvalgte sted Rockneby med fokus på at skabe et format og et mødested for unge og udvikle et tilbagevendende arrangement med temaet kommunikation og bevægelse.

Sukkermølleområdet, Mörbylånga kommune

I Mörbylånga ligger sukkermølleområdet, der skal udvikles. Her skal Mörbylånga kommunes renoveringsarbejde på sukkermøllen kobles sammen med projektets byggepladsudviklingsarbejde. Fokus på dette sted er madhåndværk baseret på verdensarven det sydlige Ölands dyrkningslandskab. 

Pukeberg, Nybro kommune

I Nybro kommune er den udpegede grund, der skal udvikles, Pukeberg. Kommunen har valgt at fokusere på to stedudviklingsforløb, der er knyttet til hinanden. One site-udviklingsprocessen, som fokuserer på Pukeberg som designcenter, er en større og politisk proces. Det andet stedudviklingsforløb er Kærlighedens Vej og Kærlighedens Uge, som tager udgangspunkt i kommunens udviklingsarbejde med Badhusparken og den såkaldte Kærlighedssti. Her fokuserer Unika-projektets stedudviklingsproces på en fysisk udformning af Kärleksstigen, så den besøgende kan tage del i stedets kulturarv. I forbindelse med denne fysiske placering udvikler projektet også en Kærlighedsuge, som virksomheder og foreninger kan udvikle produkter omkring.

Se en film fra Nybro kommune, der fortæller, hvordan det har været at være med i Unika-projektet (youtube.com, nyt vindue)

Påskallavik, Oskarshamn kommune

I Oskarshamn kommune er der udvalgt stedet Påskallavik, som også falder godt i tråd med udviklingsarbejdet med foreningen Härd Klang og oprettelsen af et nationalt knudepunkt med fokus på stenhugning. I siteudviklingsprocessen vil det tilbagevendende besøgsprodukt "Red Old Man's Day" blive udviklet med en testoperation i efteråret 2022 samt udvikling af produkter til Källströmsgården og udvikling af parken ved Stenvillan.

Bergkvara havn, Torsås kommune

I Torsås kommune er grunden, der skal udvikles, Bergkvara havn. Også her er grundudviklingsprocessen knyttet til en større politisk indsats, fordi grundudviklingen er knyttet til kommunens nye detaljeplan for Bergkvara havn og nybyggeriet af lejligheder på grunden. Unika-projektet har gennemført forskellige netværksmøder med både embedsmænd og politikere.

I Bergkvara vil projektet i efteråret arbejde med lokalitetsudvikling og det nye politikområdeformede habitat samt udvikle turismeproduktet "I sjöfartens spår" i samarbejde med virksomheder og foreninger, hvor der også skal bygges fysiske skilte inden for rammerne af nyt skilteprogram, som Unika-projektet har udviklet.

Gullringen, Vimmerby kommune

I Vimmerby kommune er det grunden Gullringen, der er udvalgt til Unikas byggepladsudviklingsproces. I dette tilfælde tager kommunen udgangspunkt i et 100 procent bottom-up perspektiv og lader også selve initiativet tage udgangspunkt i foreningsliv og virksomheder helt uden kommunens indflydelse ud fra Vimmerby kommunes strategi ”Allas Vimmerby”.

Træbådsbro, Västervik kommune

I Västervik kommune er det udpegede område, der skal udvikles, Träbåtbryggan med dens immaterielle kulturarv. I år blev Clinker-konstruktionsteknikken klassificeret som verdenskulturarv af Unesco, og alle både fra både virksomheder og foreninger placeret ved Træbådsbroen er bygget i denne teknik.

Unika-projektet skal proceslede stedudviklingsprocessen, som vil udvikle broen i samarbejde med Västerviks museum samt virksomheder og foreninger til et knudepunkt for formidling af kulturarven omkring murstenskonstruktionsteknikken.

I forbindelse med udviklingen af stedet vises en udstilling på Spötorget i Västervik, som åbner den 18/6 og vil handle om Træbådsbygning og bronzealderkysten.

Brochure Wooden Boat Dock (pdf)

Læs mere om den nordiske lerbådstradition på UNESCOs hjemmeside