Korsvej i historien

Crossroads in History (CROSSROADS) er et samarbejdsprojekt mellem Kalmar amts museum og kulturarvsinstitutioner i Litauen, Polen og Tyskland og Klaipèda Universitet i Litauen. Projektet er finansieret af Interreg South Baltic. Målet med CROSSROADS er at styrke den regionale identitet gennem brug af tidsrejsemetoden, som er blevet brugt af deltagerne i projektet til at udforske det socioøkonomiske fænomen migration.

Tidsrejsemetoden er en pædagogisk metode, som Kalmar amtsmuseum udviklede i 1980'erne, og som har spredt sig til hele verden. Det er en pædagogisk metode, der bruger lokale steder og historier til at skabe forståelse for mennesker og levevilkår i det udvalgte kulturmiljø. Fortid, nutid og fremtid hænger sammen i en læreproces, der omfatter tidsrejser (rollespil). Tidsrejsemetoden er blevet brugt til bedre at forstå udfordringerne i det moderne samfund i Østersøregionen i dag ved at fremhæve disse udfordringer fra et historisk perspektiv. Fokus har været på de deltagende landes fælles historie, som omfatter flere større og mindre befolkningsbevægelser gennem århundreder.

Kulturarven er blevet brugt i projektet til at bidrage til bedre social sammenhængskraft i den sydlige Østersøregion i dag. Hovedresultatet af projektet er en styrket kapacitet hos alle partnere i tidsrejsemetoden samt i interkulturelt samarbejde og etablering af et regionalt netværk af museer. Inden for projektet har hver partner gennemført tidsrejser og deltaget i udarbejdelsen af en manual om tidsrejsemetodikken. Flere projektpartnere har valgt at fortsætte deres samarbejde inden for projektet Tidsrejser i Østersøen til fællesskabsopbygning (BSTT).

Projektets periode

juni 2018 – november 2021

Projektets hjemmeside

Hjemmeside for projektet Crossroads in history 

Projektejere og samarbejdspartnere

Lead Partner er Kalmar Amts Museum. Andre partnere er Klaipèda Universitet, Litauen, Europæisk Solidaritetscenter, Polen, Nationalmuseet i Gdansk, Polen, Gargzdai Land Museum, Litauen, Hansestaden Wismar-historiske museum i Wismar, Tyskland og Associated Partner Klaipeda Kommunes historiske museum i Lille Litauen, Litauen .