Tidsrejser i Østersøen til fællesskabsopbygning (BSTT)

Kalmar County Museum har sammen med kulturarvsorganisationer i Estland, Letland, Litauen, Finland, Tyskland, Polen og Sverige en transnational udveksling og samarbejde vedrørende udviklingen af tidsrejsemetoden gennem Østersøens tidsrejser for samfundsbygning (BSTT). projekt. Projektet, der startede i efteråret 2022, skal koordinere organisationer, der har arbejdet med tidsrejsemetodikken i længere tid. Formålet er at møde hinanden, dele erfaringer og ud fra det vejlede, tilpasse og fremme udviklingen af metoden og dens anvendelsesområde.

Tidsrejsemetoden er en pædagogisk metode, som Kalmar amtsmuseum udviklede i 1980'erne, og som har spredt sig til hele verden. Metoden tager udgangspunkt i den lokale kulturarv og består af en proces i form af et rollespil. I rollespillet er alle deltagere aktive og involveret i forskellige praktiske aktiviteter, mens de diskuterer vigtige emner som magt, ligestilling, miljø, migration eller demokrati. Ved at udvikle metoden kan børnehaver og skoler udvikle undervisnings- og pædagogiske aktiviteter. Projektet skal bidrage til at styrke tidsmetodikkens evne til at møde morgendagens samfundsudvikling. Inden for Østersøområdet er der mange kulturelle ligheder og at samarbejde på tværs af geografiske grænser med kulturen som redskab.

Samarbejdet vil primært bestå af netværksmøder, både fysiske og digitale, hvor forskellige temaer vil blive taget op. Det kommer blandt andet til at handle om metodeudvikling, aktuelle udfordringer i Østersøområdet og vilkår for internationale samarbejder i vores region.

Projektets periode

oktober 2022 – marts 2024

Finansiering

Projektet har modtaget støtte fra det svenske institut.