Tidsrejser for førskolebørn

I dette projekt vil Kalmar Amts museum og Kalmar Amts Hjemmeforening gennemføre tidsrejser med førskolebørn i deres hjemlige omgivelser. Med tidsrejse som metode får børnene mulighed for et fantastisk generationsmøde med hjælp fra museet og den lokale hjembyforening. Gennem tidsrejser lærer børnene om deres egen historie og får en oplevelse for det sted, hvor de bor! Kalmar amtsmuseum medbringer tøj og rekvisitter og lokalsamfundsforeningen står for lokaler, viden og non-profit tid.

Inden for projektet gennemfører Kalmar amtsmuseum og Kalmar amts boligforening 12 tidsture, en i hver kommune. Projektet henvender sig primært til de små byer og den lokale børnehave, der ligger tættest på gården. 

Projektets periode

1. december 2022 – 31. november 2023

Målgruppe

Førskolebørn i alderen 4-5 år

Placere

Lokale husmandsforeninger i Kalmar amt

Finansmand

Projektet kan gennemføres takket være midler fra Irene og Bo Adolfsson Fonden