Platform for udvikling af kulturarven i Kalmar Amt

Kalmar amt er præget af sine forskellige landskaber, forskellige aldre og traditioner. Det er et amt, der fortæller sin historie gennem en mangfoldighed af kulturmiljøer og kulturarv, nogle kendte andre mindre kendte.

Kalmar amt har stærke varemærker, der er blandt de bedst kendte inden for hotelbranchen i Sverige. De er baseret på historiske steder, begivenheder og mennesker. Ud over disse destinationer er et potentiale af ubebyggede, glemte eller ganske utilgængelige steder. Kulturarv og kulturmiljøer er aktiver, der skaber identitet og kontekst for beboerne og er attraktive for besøgende. De er et potentiale for udvikling af restaurationsbranchen og for regional udvikling.

For at understøtte udviklingen af kulturarven inden for turismeerhvervet og regional udvikling har Kalmar Amts Museum, Kalmar Amts bestyrelse og Region Kalmar Amt i fællesskab skabt en platform, hvorfra man kan starte. Vi tre parter kan gøre meget for at udnytte og udvikle amtets kulturarv. Men kun sammen med alle andre, der arbejder med amtets kulturarv; foreninger, turisterhvervet, kommuner og mange andre lokale aktører, kan kulturarven nå sit fulde potentiale for bæredygtig udvikling.

Denne platform skal fungere som en støtte i arbejdet med at udvikle, formidle og tilgængeliggøre amtets kulturarv og kulturmiljøer.

Platform for udvikling af kulturarven i Kalmar Amt (pdf)