15 millioner i kapitalindskud til Kalmar amts museumsfond

Kalmar Amtsmuseums økonomiske stiftere Region Kalmar Amt og Kalmar Kommune har besluttet et ubetinget kapitalindskud til Kalmar Amts Museums Fond på hver 7,5 millioner SEK, i alt 15 millioner SEK. Pengene skal bruges til at flytte den sidste af museets genstandssamlinger til samlingslageret i Bilenkvarteret på den tidligere Volvo-fabrik og til at styrke egenkapitalen. Flytningen af genstandene stiller en hel grundplan på cirka 1.000 kvadratmeter til rådighed. 

Kalmar Amtsmuseum indsendte i november en anmodning om kapitaltilførsel til fonden Kalmar Amtsmuseums økonomiske stiftere. Baggrunden var, at museumssamlingerne i Ångkvarnen ikke er blevet gennemgået i moderne tid og der er et stort behov for rengøring, konservering og organisering samt for at styrke museets hovedstad. Undersøgelsen dækkede to områder: 

  • 12 millioner til at gennemføre en flytning af museets samlinger fra Ångkvarnen
  • 3 mio. til øremærkede midler inden for egenkapital 

Kapitalindsprøjtning muliggør flytning og udvikling af objektsamlingerne samt nye offentlige rum

I omkring 10 år har der været et omfattende projekt med at tømme eksterne pakhuse og flytte museets samlinger til moderne lokaler. Næste store etape er at flytte og organisere samlingerne i Ångkvarnen, som ligger på etage 5, og som omfatter store samlinger af genstande. Kapitaltilførslen gør det nu muligt at udføre samlingsforvaltning efter moderne museumsstandarder og frigive arealer i Ångkvarnen til udvidede offentlige aktiviteter. Samlingerne fra Ångkvarnen skal flytte til samme lager, hvor de øvrige samlinger er placeret. Samlingerne skal stilles til rådighed i både udstillinger og i forskellige digitale kanaler samt til forskning i henhold til museumsloven. Projektet forventes at vare i cirka 5 år med start i 2023. Kalmar Amts Museums genstandssamlinger omfatter cirka 1 million genstande. 

- Flytningen giver ikke kun bedre beskyttelse af genstandene for kommende generationer, men giver også museet mulighed for at udvikle sig stærkere på sigt. Ved at stille en helt ny etage til rådighed, vil besøgende også kunne få nye spændende oplevelser. Museet ønsker i fremtiden, at de frigjorte områder skal indeholde en ny kulturhistorisk udstilling om Kalmar amt, siger Jonas Hellberg, formand for fondens bestyrelse. 

En stor del af Kalmar Amtsmuseums egen kapital består af øremærkede midler, hvoraf den største del tilhører Kronan-projektet og undersøgelserne. Brugen af øremærkede midler vil gennem nye regnskabsregler give underskud og påvirke resultatet negativt i de kommende år. Som følge heraf er der behov for at styrke fondens egenkapital med 3 mio. SEK. 

- Kapitaltilførsler gør det muligt at møde de store udfordringer, vi har med at pleje, forvalte og stille samlingerne til rådighed for kommende generationer. Det er en af museets vigtigste og mest grundlæggende opgaver. Det giver os også finansiel stabilitet, og så vi kan fokusere på at fortsætte med at udvikle vores forretning, siger Örjan Molander, museumsdirektør på Kalmar Amtsmuseum.

Beslutningen fra stifterne indeholder også et direktiv til Stiftelsen Kalmar läns museums bestyrelse og direktion om at styrke egenkapitalen med yderligere 3 millioner SEK over en periode på fire år gennem positive resultater. 

Kontaktpersoner

Örjan Molander
Museumsdirektør Kalmar amtsmuseum
E-mail: orjan.molander@kalmarlansmuseum.se
Telefon: 0480-45 13 05

Jonas Hellberg
Formand for Kalmar amts museumsfond
070-670 05 72

Kalmar Amtsmuseums samlinger

Kalmar Amts Museums samlinger omfatter værdifuldt materiale, som tilhører alle os, der bor i Kalmar Amt. Gennem museets digitale museum, udstillinger, foredrag og sammen med forskere og skoler arbejder vi på at gøre vores samlinger og vores viden om Kalmar Amts fælles kulturarv så tilgængelig som muligt både for nuværende og kommende generationer.

Samlingerne på Kalmar amtsmuseum består af genstande fra amtets forskellige miljøer og aktiviteter på forskellige tidspunkter. Men der er også en omfattende samling af fotografier, arkivdokumenter, personlige arkiver og meget mere. I samlingerne er der cirka en million genstande, der giver mulighed for fortællinger, fakta, viden og erfaringer om menneskers liv, forhold, samfund, oplevelser fra forskellige perspektiver. Genstandene spænder fra ældre stenalder til moderne tid. Gennem udstillinger, foredrag og andre aktiviteter fremhæver museet genstande, både på museet og digitalt. Nogle af museets samlinger kan ses digitalt gennem vores databaser og vi arbejder løbende på at udgive flere. På Digitalt Museum (nyt vindue) du kan selv gennemse, søge og se omkring 90.000 genstande fra både objektsamlinger og billedarkiver. 

Samlingsenheden på Kalmar Amtsmuseum arbejder med museets bibliotek, arkiver, samlinger, foto- og digitaliseringsaktiviteter. Enheden har ansvaret for både fysiske og digitale arkiver samt museets dokument-, foto- og dagbogsstyring. Enheden består af 14 medarbejdere.