Med støtte fra Forsvaret undersøges ydersiden af kongeskibet Kronan

På godt 26 meters dybde, 6 km øst for Öland, hviler vraget af kongeskibet Kronan. Vraget kæntrede under forliset den 1. juni 1676 til bagbord. Bagbords side sank derefter ned i det faste ler på bunden af Østersøen, med ydersiden nedad. Efter at Kalmar Amtsmuseum har undersøgt vragets indre i 40 år, er det nu tid til at forsøge at skabe et billede af, hvordan Kronens ydre så ud.

Det svenske værnemagt med den første ubådsflotille assisterer Kronan-projektet med dykkere og ubådsredningsskibet HMS Belos som arbejdsplatform. Samarbejde med Forsvaret er en forudsætning for at gøre det muligt at udføre det tidskrævende og risikofyldte arbejde med at grave under skibssiden. Billedet af, hvordan det gigantiske kongeskib blev bygget og indrettet udvendigt, begynder nu langsomt, men sikkert at klare sig.

Der er nu gravet en prøveskakt ved hjælp af et trykluftdrevet slamsug langs bagbords gelænder ved overgangen mellem skibets rampedæk og det underliggende øverste kanondæk. En lang række skulpturelle stykker træ har kunnet blotlægges og bjærges. Inden det tidskrævende fredningsarbejde går i gang, kan amtsmuseet nu fremvise dele af det skulpturelle materiale, der prydede kronen. Kontrasten mellem krigsmaskinen Kronan med sine mere end hundrede bronzekanoner og et skib i form af et flydende palads, afspejler billedet af det i vores øjne, det modstridende billede af 1600-tallets stilideal og glorificeringen af det svenske stor magt.

I løbet af det næste år fortsætter arbejdet med at blotlægge og kortlægge skibets yderside. Efter 345 år er det forhåbentlig tid til, at Kronan igen brillerer og imponerer sine omgivelser.

For mere information

Sofia Löveborn
Kommunikationschef, det svenske forsvar
Tlf.: 070-550 19 15

Lars Einarsson
Projektleder for Kronan, Kalmar Amtsmuseum
Tlf.: 070-661 67 71