Næste skridt i udviklingen af tidsrejsemetoden gennem transnationalt samarbejde

Kalmar County Museum har sammen med kulturarvsorganisationer i Estland, Letland, Litauen, Finland, Tyskland, Polen og Sverige startet en transnational udveksling og samarbejde vedrørende udviklingen af tidsrejsemetoden gennem Baltic Sea Time Travels for Community Building (BSTT). ) projekt.

Projektet, der starter i efteråret 2022, skal koordinere organisationer, der har arbejdet med tidsrejsemetodikken i længere tid. Formålet er at møde hinanden, dele erfaringer og ud fra det vejlede, tilpasse og fremme udviklingen af metoden og dens anvendelsesområde.

- Da alle organisationer i projektet allerede arbejder med tidsrejsemetoden, kan vi fokusere på målet om at tage det næste skridt, siger Adam Norman, projektkoordinator på Kalmar amtsmuseum.

Tidsrejsemetoden er en pædagogisk metode, som Kalmar amtsmuseum udviklede i 1980'erne, og som har spredt sig til hele verden. Metoden tager udgangspunkt i den lokale kulturarv og består af en proces i form af et rollespil. I rollespillet er alle deltagere aktive og involveret i forskellige praktiske aktiviteter, mens de diskuterer vigtige emner som magt, ligestilling, miljø, migration eller demokrati. Ved at udvikle metoden kan børnehaver og skoler udvikle undervisnings- og pædagogiske aktiviteter.

- Projektet skal bidrage til at styrke tidsmetodikkens evne til at møde morgendagens samfundsudvikling. Inden for Østersøområdet er der mange kulturelle ligheder, og at samarbejde på tværs af geografiske grænser med kulturen som værktøj føles mere presserende end nogensinde, siger Adam Norman, projektkoordinator på Kalmar amtsmuseum.

Samarbejdet vil primært bestå af netværksmøder, både fysiske og digitale, hvor forskellige temaer vil blive taget op. Det kommer blandt andet til at handle om metodeudvikling, aktuelle udfordringer i Østersøområdet og vilkår for internationale samarbejder i vores region.

Projektet er finansieret af Det svenske Institut.

Projektet løber fra oktober 2022 til marts 2024.

Baggrund

Uddannelsesenheden på Kalmar amtsmuseum har gennem længere tid drevet omfattende internationale aktiviteter og den pædagogiske måde at arbejde med tidsrejser på har spredt sig til hele verden. Det gør det muligt at udnytte Kalmar Amtsmuseums interesser og få inspiration, overvågning af verden, viden og erfaringer fra andre organisationer.

Det mest kendte netværk er den internationale forening Bridging Ages, der arbejder med anvendt kulturarv og tidsrejsemetodik, og som har base på Kalmar amtsmuseum.