Et tragtkoprum i Resmo

Rapporten er en sammenlægning af to arkæologiske feltundersøgelser i Resmo sogn i det sydvestlige Öland, som blev udført af Kalmar amtsmuseum i foråret 2008. På grund af det planlagte byggeri af et hus blev der foretaget en arkæologisk forundersøgelse. over tre dage i slutningen af februar, og dele af de rester, der dengang blev fundet, blev genstand for en særlig arkæologisk undersøgelse omkring en måned senere, i slutningen af marts og begyndelsen af april 2008. Download rapporten