Aspen 26. Arkæologisk forundersøgelse 2009.

På vegne af Kalmar Energi och Värme gennemførte amtsmuseet en forundersøgelse i form af skaktovervågning i Kv Aspen 26 i marts 2009 inden fjernvarmeslukningen. Kvarteret ligger inden for arkæologisk udgravningsområde 94 Kalmar by, kulturlager fra middelalderen til 1600-tallet. I løbet af de sidste 20 år er der foretaget flere undersøgelser i forbindelse med det pågældende forskningsområde. De undersøgelser, der er foretaget i området, har været enklere dokumentationer, men viser, at der er dele i området med bevarede kulturlagsforløb fra middelalderen og senere.
Under den igangværende forundersøgelse er der ikke fundet noget af antikvarisk interesse. Download rapporten