Sprængmøllerester i Brånahult

I løbet af en uges tid i midten af december 2008 gennemførte Smålands arkæologi (et samarbejde mellem Kalmar amtsmuseum og Smålands museum) en arkæologisk forundersøgelse inden for ejendommen Brånahult 1:8, i Madesjö sogn, Nybro kommune, Småland. Indsatsen var foranlediget af planer om at udvide Nybro Grus AB's eksisterende stenbrud beliggende lige mod øst. I centrum for forundersøgelsen stod de tidligere registrerede blæsemøllerester RAÄ 332, og formålet var primært at afgrænse, datere og yderligere karakterisere disse rester.

Download rapporten