Detailplanlægning for industrigrund. Arkæologisk forundersøgelse 2009.

Inden detailplanlægning og planlægning af nye industribygninger i området gennemførte Kalmar Amtsmuseum en arkæologisk forundersøgelse i området. På grund af problemer med landtilgængeligheden blev den arkæologiske forundersøgelse opdelt i to etaper. I en første etape blev kun de dele af udnyttelsesområdet, der ligger inden for ejendommen Smedby 1:3, berørt (maj 2009). I et andet trin blev delene fundet i Törneby 8:20 (oktober 2009) også undersøgt. Læs mere