Fine fabrikker!

Ved årsskiftet afsluttes projektet "Kalmar Amts Industriarv", et samarbejdsprojekt mellem Kalmar Amts Museum, Amtsbestyrelsen i Kalmar Amt og Regionsforeningen Kalmar Amt, som har været i gang siden år 2000. De kommunale "Erhvervsarvsprogrammer", som du finder nedenfor, er udviklet sammen med kommunerne og med hjælp fra lokalsamfundets foreninger. De viser de mest interessante industrimiljøer fra et kulturelt og historisk synspunkt: aktive industrier samt industrimuseer, både rest- og genbrugsfabrikker. De beretter også om hovedtrækkene i industrihistorien, og hvad der hidtil er blevet gjort for industriarven i hver kommune. PS: Projektet har tidligere produceret bogen "Industrins tidevarv - akan mainlines i Kalmar läns industrielle udvikling", af historiker Jan Christensen, som kan købes gennem Kalmar läns museums museumsbutik for 100 SEK.
Lotta Lamke, antikvar