Regnvandsrør ved Den Gamle By

I efteråret 1973 blev der foretaget en antikvarisk kontrol ved Järnvägsgatan og Stadsparken i Kalmar. Årsagen var, at der skulle nedgraves en regnvandsledning, og at arbejdsfirmaet kunne støde på rester fra frem for alt middelalderen. Dokumentarmateriale er sparsomt, men det ser ud til, at der er fundet ældre rester i form af kulturforekomster og en form for stolpekonstruktion i den vestlige del af den nordlige bypark. Download rapporten