Færdselssted Rinkabyholm. Planlagt trafikområde nordvest for Rinkabyholm.

Kalmar amtsmuseum gennemførte i et par dage i september en arkæologisk undersøgelse etape 2 i området nord for Rinkabyholm. Arbejdet er udført som følge af, at der i dette område planlægges et færdselsareal ved en omlægning af E22 nord for Rinkabyholm. Under efterforskningen blev der fundet et ildsted, hvoraf det fremgår, at overvågningsobjektet RAÄ 184:1, Dörby sogn, er et oldtidslevn. Download rapporten