Blandt helgener og mirakler i middelalderen

Med Anders Fröjmark, docent i historie, Linnaeus University

I vores katolske middelalder var helgenerne et bindeled mellem mennesket og det guddommelige og en oplagt del af hverdagen. Der var en tro på, at de hellige hørte ens bønner og kunne udføre mirakler. Optagne mirakelhistorier vidner om de helliges magt og evne til at hjælpe, når nøden var størst. Gennem fortællingerne giver Anders Fröjmark os et indblik i helgenkulten og hverdagen i denne tid. Han fortæller også om et nyt, stort forskningsprojekt, finansieret af det svenske forskningsråd, som han deltager i.