Shtandart på besøg i Kalmar

Skibet Shtandart anløber havnen i Kalmar.