Historie

I dag er byen præget af det retvinklede gadesystem, som dateres til genopbygningen i 1678. Wimmerströmska gården ligger i den sydlige del af Västerviks fire blokke. Den sydlige blok var kendetegnet ved, at grundene på middelalderlig vis snævredes ind mod vandet for at ende i en badebro. Man kan stadig se, hvordan stuehuset ligger i en skrå linje ned til den tidligere vandoverflade.

Herregården i Wimmerströmska gården er bygget i 1780'erne-90'erne og ligger langs byens paradegade, Storgatan. Gården hørte til flere udhuse.

To navne er knyttet til huset, dels en mand Lessle og dels en toldforvalter Lybeck. Der har været drevet handel og håndværk i huset i alle år.

I 1887 flyttede sukkerbager Carl Wilhelm Wimmerström sit konditori til husets stueetage.

I 1896 byggede han huset langs Brunnsgatan og i stueetagen dér anlagde han bageriet.

I 1905 blev de to ejendomme bygget sammen.

I 1906 overtog sønnen Elis Wimmerström cafévirksomheden. Han drev både café og bageri sammen med sin kone Rut, født Röhlander. Da Elis døde i 1929, fortsatte Rut forretningen frem til 1938. Caféen blev derefter drevet under navnet Karins Café ind i 1960'erne.

I løbet af slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne skete der store forandringer i Västervik. Store dele af de centrale kvarterer blev revet ned. Naboejendommen til Wimmerströmska gården forsvandt også og med den også nogle af de udhuse, som hørte til Wimmerströmska gården.

Elis og Ruts eneste datter Stina kæmpede sammen med sin mand Bert Knutström mod nedrivningen og formåede at holde store dele af Wimmerström-gården intakt.