Digitalt kulturmiljöprogram för Kalmar

I februari 2024 lanserade Kalmar kommun sin nya digitala kulturmiljöportal. I portalen finns information om kulturhistoriska värde för byggnader samt praktiska råd till fastighetsägare.

I kulturmiljöportalen finns fakta som till exempel:

  • byggnadsår
  • arkitekturstil
  • tidstypiska detaljer
  • byggnadsmaterial
  • hur välbevarad byggnaden är
  • vilka förändringar som skett
  • vad byggnaden använts till och övrig intressant historik.

I vissa fall finns det rekommendationer på åtgärder som skulle kunna höja eller förstärka värdet på en byggnad. Det är ett bra verktyg för dig som vill bevara och utveckla det kulturarv som vi har i Kalmar.

På portalen finns det bland annat en påbörjad bebyggelseinventering som just nu omfattar Kvarnholmen, Malmen och Gamla stan. Förutom att en kulturhistorisk bedömning gjorts av husen kan man också läsa om deras byggnadsstil, ålder och funktion med mera. Här nedan ser du några av de byggnader som har pekats ut i den blå kategorin och som därmed har särskilt höga kulturhistoriska värden.

Länk till Kalmar kommuns kulturmiljöportal (arcgis.com, nytt fönster)