Skogs-Sara

År 1847 kom en av de viktigare reformerna som har gjorts på fattigvårdsområdet. Det var den så kallade fattigvårdsförordningen som stadgade att alla socknar i landet skulle ha en egen fattigvårdsstyrelse. Som fattig, kvinna och funktionsnedsatt hade man inga framtidsutsikter eller talan i det sena 1800-talets Sverige. Men Sara Margareta Netz (1842–1929), i historien känd som Skogs-Sara, ville inte foga sig i sitt öde. Hon rymde från rotegång och fattighus på jakt efter något bättre och något hon själv kunde få styra och bestämma över.  

Mit Helen Andersson, Pädagogin im Kalmar County Museum. Gastgeberin Pia-Lena Björnlund, Kreismuseum Kalmar. Aufnahme und Produktion von Andreas Juhl, Kreismuseum Kalmar.

Avsnitt 7 i poddserien "Ljus på kvinnor”. Poddserien är ett samarbete mellan Kalmar läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län, som en del av Demokratiåret 2021.

das Jahr der Demokratie 2021 Geschichte