Om utställningen Borgarnas ö

Välkommen till Borgarnas ö – en utställningsserie om Ölands gåtfulla fornborgar och om ölänningarnas liv under järnåldern.

Du möter en berättelse om vardagsliv, äventyr, strider, faror och död. Fynden, föremålen och forskningen ligger till grund för vår kunskap om fornborgarnas betydelse och Ölands rika historia.

I Borgarnas ö speglas det pågående forskningsprojektet Kris, konflikt och klimat som handlar om hur forntidens ölänningar tacklade krig, pandemier och klimatförändringar under perioden år 300–700. 

Utställningsserien ger en unik inblick i historien och dess koppling till vår samtid. Borgarnas ö är en levande berättelse som förnyas och förändras regelbundet över åtta år.

Möt en öländsk järnåldersfamilj

I utställningen får du möta de gestaltade karaktärerna Halvar, Gunnhidr, Torunn, Dag och Fåka. Tack vare avancerad teknik kan du ställa frågor till den öländska järnåldersfamiljen och få en interaktiv i utställningen. Passa på att ställa dina frågor om hur det var att leva på järnåldern! Hur klädde ni er? Vad leker barnen med? 

I utställningen kan du ställa frågor om hur det var att leva på Öland under järnåldern.

Nachrichtenportal

Vad vet vi idag om Ölands fornborgar? Vilka frågor söker forskarna svaren på? Via en interaktiv skärm kan du ta reda på mer om det spännande forskningsprojektet samt få en djupare förståelse för de arkeologiska fynden och de historiska sammanhangen kring Ölands fornborgar.

Via en skärm kan du höra Helena Victor berätta om forskningsprojektet om Ölands fornborgar.

Likheter och skillnader mellan Sandby borg och Eketorps borg

Fornborgarna är ett spännande kapitel i Ölands rika historia. Trots tidigare utgrävningar finns det fortfarande mycket att upptäcka! Under det första året kommer utställningen att belysa likheter och skillnader mellan två av Ölands mest utforskade fornborgar hittills, nämligen Sandby borg och Eketorps borg.

Utställningen berättar om likheter och skillnader mellan två av Ölands mest utforskade fornborgar, Sandby borg och Eketorps borg.

Symboliska fynd och föremål 

I utställningen kan du se unika fynd från från våra samlingar. En del är aldrig visade förut. Alla är betydelsebärande och säger något om människan som använt dem och tiden de befinner sig i.

I utställningen visas flera smycken, bland annat detta reliefspänne från Sandby borg.

Utställningen syns på Öland

Från midsommarveckan kan besökare på Öland ta del av miniutställningar om Ölands fornborgar genom så kallade borgportaler på Ekerum Resort och Eketorps borg.

Med borgportalerna kan du:
  • upptäcka närliggande borgar att besöka i närheten av borgportalens plats
  • få en virtuell rundtur med höjdpunkter från utställningen och se en kort film om Ölands fornborgar
  • läsa om det pågående forskningsprojektet som utforskar Ölands fornborgar.
På Eketorps borg kan du uppleva en liten del av utställningen Borgarnas ö.

Utställningsproduktion

Borgarnas ö är producerad av Kalmar läns museum i samarbete med Linneuniversitet och Stockholms universitet. Samarbetet följer och speglar det pågående gemensamma forskningsprojektet ”Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700″, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Tillsammans har parternas expertis bidragit till skapandet av texter och fakta baserade på vetenskap och kunskap om de öländska fornborgarna och människors liv på Öland under järnåldern anpassade för en bred publik. 

Utställningens formgivare är Johanna Strand. 

Läs mer om vilka som har medverkat i produktionen. 

Samarbetspartners och sponsorer

Utställningens sponsorer är ICA Öland, Ölands Bank och CA Fastigheter. Vår gemensamma vision är att detta samarbete och utställningen ska stärka den öländska identiteten, väcka stolthet hos ölänningarna över att bo på Borgarnas ö samt skapa nyfikenhet kring vår historia och vårt kulturarv.