Kalmar läns museum digitalt

Via våra digitala medier och verktyg sprider vi vår kunskap om länets historia, samtid och framtid. Vår vision är att skapa förutsättningar för att stärka, berika och göra museiupplevelsen tillgänglig för så väl länsinvånare, besökare, skolor, myndigheter och andra aktörer.

Mycket nöje!