Hoppfulla panoramatapeter från Emmaboda tapetfabrik

Den framtidstro som uppstod efter andra världskriget kom även till uttryck i tapeter – som på den här fondtapeten i ultramoderna mönster! Motivet är mat och dryck i olika former som för tankarna till ett land söderut. Den här typen av mönster var tänkta att pryda väggarna vid matplatsen. Andra specialmotiv var barnkammartapeter som också blev populära vid denna tid. Under 1900-talet var tapeterna tillgängliga för alla. De fanns i alla prisklasser och speglade en hastigt skiftande smak. Tapetmönstren köptes in från utlandet, framför allt från Tyskland, där specialiserade mönsterateljéer levererade vad marknaden efterfrågade för tillfället. Tapetindustrin var på den här tiden i huvudsak förlagd till större städer men även på en ort som Emmaboda producerades betydande mängder tapeter.

1876 startades tapettillverkning på gården Persmåla i Algutsboda socken. Fabriken tillverkade tapetrullar maskinellt och sysselsatte fyra personer. Utrustningen bestod av en tapettryckmaskin, en rullmaskin och en handtryckapparat. I början av 1900-talet lades tillverkningen ner. Karl Amandus Karlsson köpte utrustningen från den övergivna fabriken. Han startade en ny fabrik, Emmaboda tapetfabrik, 1921 vid Bjurbäcken. Vattnet användes i produktionen. Verksamheten kom att sysselsätta 40 personer. Fabriken brann ned 1968 och byggdes aldrig upp igen.

Tapetfabriker i Sverige

Dessa tapetfabriker fanns i Sverige 1925:

  • Borås Tapetfabrik
  • Emmaboda Tapetfabrik
  • Göteborgs Tapetfabrik och J. Dahlander & Co:s Tapetfabrik i Göteborg
  • Kalmar Nya Tapetfabrik
  • Kåbergs Tapetfabrik, Stockholms Nya Tapetfabrik i Stockholm
  • Nordiska Tapetfabriken i Arvika
  • Norrköpings Tapetfabrik och Ljungqvists Tapetfabrik i Norrköping

Tidsålder: 1900-talet

Foto: Pierre Rosberg, Kalmar läns museum