Anlita oss

Vi som arbetar på Kalmar läns museum har specialiserad kunskap inom många områden relaterade till Kalmar läns historia och kulturarv. 

Förutom visningar av våra inspirerande utställningar och pedagogiska program, kan du även anlita vår expertis inom arkeologi, platsutveckling, byggnadsvård, fysisk planering och konservering. Våra uppdragsgivare är såväl privatpersoner och föreningar som kommuner, kyrkan eller andra organisationer. Förutom uthyrning av lokaler erbjuder vi även möjligheter att arrangera middagar för olika ändamål. Dessutom kan du boka olika evenemang och hyra historiska kläder.