Site development

Kalmar läns museum erbjuder tjänster inom platsutveckling. Vi vill på det sättet bidra till ökad attraktivitet för till exempel ett enskilt besöksmål, en plats eller ett mindre samhälle.

Genom projektet Unika historiska Kalmar län, har vi i samverkan med projektets tio deltagande kommuner arbetat med platsutveckling i Kalmar län. Platsutvecklingen bygger på en process i flera steg men gemensamt för alla platser är att företagen och föreningarna bestämmer inriktningen av vad som ska utvecklas. Ofta är det olika besöksnäringspaket och upplevelser eller återkommande evenemang som planeras och genomförs i samverkan. Men det kan också vara strukturella behov, till exempel att utveckla samordningsfunktioner för samverkan av platsens föreningsliv. Vi utgår alltid från kulturarvet på platsen och den specifika miljön.

Här nedan följer några exempel på utförda ”platsutvecklingar” i Kalmar län.

I Emmaboda kommun har en satsning gjorts på  Vissefjärda samhälle. Platsutvecklingsprocessen kickstartade med öppningen av utställningen Spot on om Kyrkeby bränneri den 14 maj 2022.

I  Hultsfreds kommun har en särskild satsning gjorts på Virserum. Där arbetade sex lokala arbetsgrupper inom olika ansvarsområden:

  1. Development of coordination function for associations. Joint coordination for administration and janitorship is important for the associations.
  2. Utveckling av sponsringspaket är ett sätt att kunna finansiera olika insatser och funktioner, till exempel administration, vaktmästeri och städ. 
  3. Development of the Kulturbesöksmål Virserum brand with brand platform, joint marketing and graphic profile.
  4. Development of course activities and residency programs with profile crafts and wood.
  5. Development of hospitality packages with the theme Dacke as a recurring feature.
  6. Development to ensure housing opportunities, cottages and pitches.

Som ett resultat togs en varumärkesplattform fram för Kulturbesöksmålet Virserum, en kommunikationsplan och en samordningsmodell för platsens föreningsliv.