The Wimmerströmska gården foundation

Kalmar läns museum driver sedan år 2000 museiverksamhet i stiftelseform i den Wimmerströmska gården i centrala Västervik. Gården testamenterades till länsmuseet 1991. Gården består av den Wimmerströmska bostadsvåningen, ett gårdshus, butiks- och gårdslokaler och den stensatta gården. 

Stiftelsens före detta fastighet, kv. Adam 6, Västervik, såldes till Länsförsäkringar Kalmar län den 1 juli 2010. Fortsättningsvis är stiftelsen hyresgäst och hyr våningen och gårdshuset. 

Organisation Ordinary Substitute
Kalmar County Museum Örjan Molander (Chairman) Hanna Wilhelmsson
  Tobias Ahlstedt Jonas Törngård
Family representatives Malin Wimmerström Vacant
Västervik municipality Agneta Rosberg Ulf Jonsson
Kalmar County Local Government Association Hans Ålund Lisbeth Svensson
Auditor: Baks & Co in Vimmerby