Gör ditt hem energismart

Have you considered making your house more energy efficient? Of course you have. Through energy-saving measures, you can both save money and contribute to environmental work. But the measures can also have a negative impact on the environment and even your finances.

Hur kan jag spara energi utan att ändra utseendet på mitt vackra hus? Är det verkligen nödvändigt att byta ut de gamla fönstren? Måste originaldörren bytas mot en ny? Vilka åtgärder kan jag ta själv utan att det blir för kostsamt? Dessa frågor är relevanta för alla fastighetsägare, oavsett om du äger ett sekelskifteshus eller en villa från 1950-talet. Det finns många olika sätt att energieffektivisera hus på, och det är viktigt att hitta det som passar bäst för dig och ditt hus.

Tips och råd om varsam energieffektivisering

Kalmar County Museum, the County Administrative Board of Kalmar County and Kalmar Energi have gathered tips and advice on gentle energy efficiency in a downloadable fact sheet (pdf). Varsam energieffektivisering innebär att man tar hänsyn till husets karaktär och kulturhistoriska värden när man göra sina val. Det innebär vanligen att man väljer åtgärder som inte påverkar byggnadens utseende så mycket.

11 examples of prudent energy efficiency

 • Switch to energy-efficient lamps and make sure that electrical appliances do not stand and draw electricity unnecessarily.
 • Lower the temperature 2 degrees and save 10 % of the energy cost.
 • The blind in front of the window corresponds to an extra energy glass.
 • Put a curtain on a sloping door.
 • Keep cool in bedrooms and rooms you rarely stay in.
 • Seal around windows and doors. Sealing strips need to be renewed from time to time.
 • Lift the ceiling and floor moldings, push against the drawbar and replace the molding.
 • Equip the old window frames with an internal insulating glass if the windows still need to be renovated.
 • Elda för mysfaktor och för att spara energi.
 • Review how to heat the house. Replace any heating system. Is your forehead old? Is the control and regulation system obsolete? Here is money to be made!
 • Tilläggsisolera vindsbjälkslagret = den enklaste formen av tilläggsisolering. Omkring 15 % av värmen försvinner ut genom taket.