Ta hand om ditt hus

Hur ska jag som husägare tänka när det är dags att renovera mitt gamla hus? Vilka delar av byggnaden har redan hög kvalitet och hur kan jag uppnå en trivsam miljö utan att förlora husets historiska karaktär? Här hittar du en serie faktablad med tips och råd om underhåll, skötsel och renovering om specifika byggnadstyper, traditionella byggnadstraditioner och aktuella teman. Dessa faktablad är utvecklade i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Faktabladens syfte är att vägleda sig som husägare i att balansera renovering och restaurering på ett sätt som gynnar både plånboken och miljön.

Fact sheet on how to take care of old houses (pdf)

Fact sheet about basements (pdf)

Fact sheet on shift work (pdf)

Fact sheet about stone cellars (pdf)

Fact sheet on thatched roofs, reed roofs, and thatched roofs (pdf)

Fact sheet on clay tile roofs (pdf)

Fact sheet on gentle energy efficiency (pdf)

Fact sheet on meadow barns (pdf)

Fact sheet about Öland's windmills (pdf)

Ansök om bidrag till kulturhistoriska miljöer

Do you nurture a cultural environment so that it is preserved for the future? Or do you work to make a cultural environment more accessible and useful? You can apply for a grant for it from the county administrative board.

Culturally and historically valuable buildings, environments and landscapes are common sources of knowledge and experiences. You can apply for a grant from us if you nurture a cultural environment in such a way that it is preserved for the future or if you make it more accessible and useful for everyone.

Read more about how to apply for grants for cultural-historical environments on the County Administrative Board's website