Historical time travel

En tidsresa är en upplevelse för alla sinnen! Kanske är det just därför som den här skoldagen skapar minnen för livet, åtminstone enligt många barn som har fått uppleva detta äventyr! 

Vad är en tidsresa?

En historisk tidsresa innebär att en individ eller grupp förflyttar sig i tiden för att besöka och uppleva händelser, platser eller perioder från det förflutna. En tidsresa gör det möjligt att skapa en berättelse där deltagarna transporteras till en tid som skiljer sig från deras egen.

Tidsresor som metod för lärande

Att använda tidsresor som pedagogisk metod innebär att skapa en engagerande och lärande upplevelse. Tidsresan utgår från rollspel och praktiska aktiviteter där eleverna får möjlighet att utforska och förstå historiska händelser och kulturer. Historiska kläder och tidstypisk rekvisita ger närhet och trovärdighet samt förhöjer upplevelsen. 

Denna metod gör det möjlighet att integrera olika ämnen och ge eleverna chansen att leva sig in i olika tidsperioder, experimentera med historiska sammanhang och reflektera över samhällets utveckling över tid.

Genom tidsresor kan eleverna också lekfullt närma sig och diskutera aktuella frågor som klimat, jämställdhet och demokrati.

En tidsresa, följt av reflektion, ger en unik möjlighet till nya perspektiv och en djupare förståelse för historiska sammanhang och samband, vilket i sin tur möjliggör en meningsfull och sammanhängande undervisning över olika ämnen.

Från pionjärer till global spridning 

Kalmar läns museum har arbetat med tidsresan som metod sedan 1985. Genom åren har denna metod utvecklats på många sätt, inklusive anpassningar för både yngre och äldre elever samt för olika tidsperioder. Den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum har länge varit engagerad i en omfattande nationell och internationell verksamhet. Användningen av tidsresor som metod har spridit sig till hela världen, bland annat till länder i Europa, Afrika och Nordamerika.

Practical information

  • Grade: F-9
  • Participants: at least 18 students/group
  • Cost: SEK 295/student
  • Location: A cultural environment near the school
  • Time required: 3-4 hours with the students
  • Vi genomför tidsresor både på vårterminen och höstterminen

Den planeras tillsammans med berörda lärare genom ett möte. Deltagande lärare har tydliga ansvarsområden och är aktivt delaktiga i planering, genomförande och efterarbete.

Boka en historisk tidsresa

En tidsresa är ett samarbete mellan skolan och Kalmar läns museum. Tillsammans planerar vi tidsresan så den passar elevernas ålder och den utvalda tidsperioden. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera vilken historisk tidsepok som bäst passar era behov och önskemål.

Boka en tidsresa genom att mejla till linda.liljeberg@kalmarlansmuseum.se eller ringa 0480-45 13 86.