The Wimmerströmska gården foundation

Organisation Ordinary Substitute
Kalmar County Museum Örjan Molander (Chairman) Hanna Wilhelmsson
  Tobias Ahlstedt Jonas Törngård
Family representatives Malin Wimmerström Vacant
Västervik municipality Agneta Rosberg Ulf Jonsson
Kalmar County Local Government Association Hans Ålund Lisbeth Svensson
Auditor: Baks & Co in Vimmerby